Roland Pluut

Roland Pluut is gespecialiseerd in direct marketing, dit doet hij sinds 1995 vanuit zijn eigen marketingbedrijf Maxi Delta. Hij is tevens uitgever van de tijdschriften ‘The Optimist’ en ‘Wat artsen niet vertellen’. Ook zet hij zich in voor veel maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, scholen en voor patiënte rechten.

Direct marketing

Roland Pluut

In 1990 begon Roland Pluut bij de ANWB op de communicatieafdeling, zijn doel wat om de direct marketing op poten te zetten. Hij zorgde ervoor dat de direct marketing een specialisme binnen de organisatie werd, waarin campagnes werden opgezet om leden te werven. Ook zette Roland Pluut campagnes op voor de werving van abonnees voor de tijdschriften van de ANWB. Behalve de leden- en abonneewerving ontwikkelde Roland Pluut de direct marketing voor de verzekeringen van de ANWB. Voor de abonneewerving was er samenwerking met Readers’s Digest, voor de verzekeringen met Unigarant. Na drie jaar bij de ANWB, was hij toe aan een volgende stap in zijn carrière. Hij ging bij Unicef aan de slag. Ook hier was hij verantwoordelijk voor de direct marketing. Zijn taken bestonden onder meer uit het uitbouwen van de database, het invoeren van nieuwe analysetechnieken, het ontwikkelen van nieuwe communicatie-uitingen en het verbeteren van de logistieke afstemming. Een actie waarbij deze verschillende mogelijkheden maximaal werden benut zijn de Kans voor een Kind campagnes in samenwerking met John de Mol. Hiermee zijn record aantallen donateurs voor Unicef geworven.

Eigen onderneming

Na vijf jaar veel te hebben geleerd in de direct marketing, begon Roland Pluut voor zichzelf; hij richtte zijn eigen onderneming Maxi Delta op. Als zelfstandig ondernemer focust hij zich op de marketing. Hij biedt marketingadvies aan verschillende organisaties, waaronder veel goede doelen. Voor Zending Over Grenzen heeft hij de fondsenwerving heringericht, voor Save the Children heeft hij diverse marketingcampagnes geleid en voor Stichting Nationaal Fonds het Gehandicapte Kind (STINAFO). Sinds 2013 heeft Roland Pluut zijn aandacht verlegd. Na zo’n twintig jaar werving ten behoeve van verschillende goede doelen was het tijd voor andere uitdagingen. De dienstverlening aan de Goede Doelen heeft Roland Pluut in 2013 beëindigd, zoals bijvoorbeeld met Stinafo, waar Roland Pluut al twintig jaar vorm gaf aan de direct marketing campagnes.

Tijdschrift

In 1998 ondersteunde Roland Pluut Bentoto uitgeverij, het latere Uitgeverij The Optimist, door hen de fijne kneepjes van het direct marketing vak bij te brengen. Jaren later, in 2015 kwamen zij weer met elkaar in contact. Sindsdien is Roland Pluut uitgever voor de titels ‘The Optimist’ en ‘Medisch Dossier’. Het eerste waar Roland Pluut voor zorgde was dat The Optimist weer in het Nederlands uitgegeven werd en dat de uitgavefrequentie van vier naar zes keer per jaar ging, zodat het tijdschrift weer voltijds in de winkel ligt. De uitgaven van het Medisch Dossier, ook bekend als “ Wat artsen niet Vertellen!” naar analogie van de Engelse hoofduitgave “What doctors don’t tell you” werden door Roland Pluut opgewaardeerd naar 10 extra dikke uitgaven per jaar. Sinds medio 2016 ligt het tijdschrift nu ook in de Nederlandse winkels met de titel ‘Wat artsen niet vertellen’.

Patiëntenrechten

Ook heeft Roland Pluut veel bijgedragen aan het behoud van de rechten van patiënten. Sinds 1998 steunde hij maatschappelijke initiatieven die opkomen voor de rechten van patiënten die kiezen voor bepaalde vormen van therapie, maar hier geen informatie over krijgen of deze niet vergoed krijgen. Van 2009 tot mei 2018 was Roland Pluut actief als vrijwilliger voor de NPVA, de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur. De eerste inzet was het tegenhouden van voornemens bij de overheid om BTW te gaan heffen op alternatieve behandelingen. Toen met het Lente Akkoord in 2012 het besluit tot het heffen van 21% BTW op alternatieve zorg toch werd genomen en de BTW per 1 januari 2013 inderdaad werd ingevoerd heeft Roland Pluut de intensiteit van de acties vergroot. Uiteindelijk is de BTW heffing in 2016 met terugwerkende kracht afgeschaft. In 2017 kreeg Roland Pluut samen met twee andere vrijwilligers, Eliana Droog en Toine Korthout de Pruimenbloesemprijs uitgereikt als erkenning voor hun enorme inzet en het mooie resultaat. De uitreiking vond plaats door de bekende acteur Bas Muijs in het Hartmaninstituut te Den Haag.

Persoonlijk

Roland Pluut werd geboren in 1960 in Den Haag. Samen met zijn partner heeft hij vier kinderen, waarvan twee biologische kinderen en twee pleegkinderen uit China. Alle kinderen studeren inmiddels en de oudste is al afgestudeerd. Alle kinderen hebben ervaring op kunnen doen in het bedrijf van hun vader.